skip to main content

Tilia cordata Greenspire - Pry tree

Plant Profile

Name: Tilia cordata Greenspire

Common Name: Pry tree

Family: Malvaceae

Home page

Similar trees

Tilia cordata -

Tilia cordata

Littleleaf Linden

View tree

Tilia cordata Rancho -

Tilia cordata Rancho

Rancho Littleleaf Linden

View tree

Tilia cordata Winter Orange -

Tilia cordata Winter Orange

Small- leaved lime

View tree

Tilia europaea Pallida -

Tilia europaea Pallida

Common Lime

View tree