skip to main content

Tilia tomentosa Brabant - Silver Lime

Plant Profile

Name: Tilia tomentosa Brabant

Common Name: Silver Lime

Family: Malvaceae

Home page

Similar trees

Tilia tomentosa -

Tilia tomentosa

Silver Lime

View tree

Tilia cordata -

Tilia cordata

Littleleaf Linden

View tree

Tilia cordata Greenspire -

Tilia cordata Greenspire

Pry tree

View tree

Tilia cordata Rancho -

Tilia cordata Rancho

Rancho Littleleaf Linden

View tree