skip to main content

Stewartia pseudocamellia - Korean Stewartia

Plant Profile

Name: Stewartia pseudocamellia

Common Name: Korean Stewartia

Family: Theaceae

Home page

Similar trees

Enkianthus campanulatus -

Enkianthus campanulatus

Red Vein Enkianthus

View tree

Gleditsia triacanthos -

Gleditsia triacanthos

Honey Locust

View tree

Halesia carolina -

Halesia carolina

Snowdrop Tree

View tree

Halesia monticola -

Halesia monticola

Montain Silverbell

View tree